Nye søknadsfrister for musikkbinge

SteinarAktuelt

Musikkutstyrsordningen vil i samarbeid med Norsk Tipping gi tilskudd til nye musikkbinger i 2010. Søknadsfristene er: 15. mars og 1. september

Til forandring fra 2009 vil det nå tildeles et flatt tilskudd på 200.000, til kjøp av en musikkbinge, transport, løft fra bil til tomt og montering.

Musikkbinger er fra 2010 et eget støtteområde i MUO. I første tildeling (2010 – 01, med søknadsfrist 15.mars) vil de kommuner som har fattet vedtak om finansiering av egenandel, og som har avsatt tomt til formålet bli prioritert. Videre settes det frister gjennom prosessen som følger:

Søknadsfrist: 15. mars
Saksbehandlingstid: 4 uker
Svarfrist tilsagnsbrev: 1. mai
Bestillingsfrist: 15. mai
Leveringstidsrom: 15. mai – 1. september
Rapporteringsfrist: en måned etter utplassering, senest 1. oktober.

Tildeling 2010 – 02
Fra og med søknadsfristen 1. september vil musikkbingene inngå i samme søknadssyklus som de øvrige støtteområdene, med årlige frister 1. september og 1. februar. Alle søknader skal da leveres via MUOs søknadsportal. Nærmere info om endringer dette vil medføre vil bli annonsert her på vår hjemmeside.

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning til søknaden.

Les mer om musikkbinger