Søknadsbehandlingen er i gang

SteinarAktuelt

Vi takker for alle innkomne søknader til støtteområdene Fremføringsutstyr, Øvingsutstyr og Akustiske tiltak.

Alle søkere vil motta informasjon om saksgangen

Neste søknadsfrist er 1. september 2010, og søknadsportalen åpnes igjen i august.